Article Image

Doradztwo i wdrożenia

W ciągu 20 lat pracy zawodowej i społecznej zgromadziłem unikalny remiks wiedzy i doświadczenia z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i biznesowych. Najbardziej przydaję się tam, gdzie istnieje chęć zmiany dotychczasowej rutyny działania i potrzebne jest świeże spojrzenie oraz nietypowe rozwiązania.

Jeśli czujesz, że w Twoim „laboratorium” są wszystkie potrzebne składniki – świetni ludzie, zasoby, pomysły – a jednak nie zachodzi pożądana reakcja, to może brakuje Katalizatora?

Analizy

Głównym celem przygotowywanych analiz jest ograniczanie marnotrawstwa rozumianego przede wszystkim jako niewykorzystanie posiadanych zasobów lub wykonywnie niepotrzebnej pracy. Analizuję procesy zarządzania pracując z pracownikami metodą od dołu do góry. Poznając poszczególne miejsca pracy i zależności między nimi opracowuję programy w których ci sami ludzie, w tych samych miejscach, wykonując trochę inne czynności przynoszą oszczędności lub nowe przychody dla firmy.

Koszty i harmonogram prac

Doradztwo i praca analityczna są wyceniane indywidualnie. Po ustaleniu wstępnego zakresu prac i spodziewanych efektów przedstawiam plan działania, z wyceną poszczególnych części zlecenia i szacowanym czasem wykonania.
Koszt uzależniony jest od czasu pracy, objętości opracowanych dokumentów oraz wyjazdów.

Szkolenia i warsztaty

Prowadzę szkolenia i warsztaty z następujących zagadnień:

Przedsiębiorczość społeczna (ekonomia społeczna)

Aspekty ideowe, prawne, organizacyjne. Zasady dobrej kooperacji – jak pogodzić demokrację własności ze sprawnym zarządzaniem. Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych, spółdzielczość socjalna. Szkolenia oparte są na bogatym doświadczeniu praktycznym i wiedzy znacznie wykraczającej poza standard. Dokładny program i forma szkoleń jest ustalany indywidualnie w zależności od wiedzy i liczby słuchaczy. Rekomenduję zajęcia w formie konwersatoriów z wykorzystaniem elementów warsztatowych – praktycznych.

Konspekty zajęć akademickich z moim udziałem:

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

Marketingowy trick, czy narzędzie realnych zmian społecznych? Podczas zajęć wskazuję na jasne i ciemne strony CSR posługując się konkretnymi przykładami z życia. Szkolenia można łączyć z sesjami doradczymi dotyczącymi wdrażania idei odpowiedzialności społecznej biznesu w konkretnej firmie.

Wolontariat pracowniczy

Szkolenia oparte na własnym doświadczeniu i wiedzy teoretycznej, pokazujące korzyści z zakresu zarządzania i motywacji osiągane przez firmy wdrażające programy wolontariatu pracowniczego. Podczas zajęć można dowiedzieć się jak pomagać żeby nie szkodzić (nie wyręczać) osób i organizacji korzystających z wolontariatu. Sednem zajęć jest wskazanie korzyści dla firm wdrażających programy wolontariatu pracowniczego. Lepsza motywacja pracowników, integracja zespołu, myslenie „out of the box” to jedne z wielu korzyści jakie dostrzegają zarządy firm który pracownicy udzielają się w „niemodnych” czynach społecznych.

Marketing wartości

Moim zdaniem najważniejszy trend we współczesnym marketingu. Zamiast słowa „oferta” coraz częściej używa się sformułowania „propozycja wartości”. Nie bez przyczyny. Klienci od dawna nie kupują już „towarów i usług”. Kupują marki, emocje i wartości. Swoimi zakupami wyrażają swój światopogląd, wybierają marki, których wartości są spójne z ich przekonaniami. Marketing wartości to także pierwszy krok do zrozumienia idei przedsiębiorstw społecznych i koncentracji na rozwiązywaniu problemów w najbliższym otoczeniu firmy a nie sprzedaży za pomocą mechanizmów marketingowych z pogranicza perswazji i manipulacji.

Prelekcje

W prelekcjach wykorzystuję bogate doświadczenie społeczne i zawodowe, posługuję się różnorodnymi przykładami i anegdotami z życia. Łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością połączona z różnorodnością zainteresowań i wiedzą humanistyczną dobrze sprawdzają się w formie konwersatoriów, gdzie trzeba zaprezentować wiedzę w dyskusji z uczestnikami spotkania.

Image

logo

Źródło pozytywnych zmian

Powrót do strony głównej