Article Image

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej. (…) Katalizator wpływa na przebieg reakcji zmieniając jej mechanizm.

Ten fragment definicji katalizatora chemicznego dobrze obrazuje charakter mojej działalności doradczej, analitycznej i wdrożeniowej. Od kilkunastu lat poruszam się na pograniczu sektora społecznego i biznesowego, w obu zmieniając mechanizmy działania. Tworzę nowe powiązania, dzięki którym organizacje społeczne i instytucje potrafią lepiej finansować swoją działalność statutową, a firmy osiągają korzyści rozwiązując konkretne problemy społeczne.

Sposób działania

 • analiza (audyt) obecnej sytuacji w firmie / organizacji / instytucji
 • omówienie z zarządem i zespołem zanalizowanych problemów i niewykorzystanego potencjału
 • przygotowanie planu wdrożeniowego lub strategii
 • dobór wykonawców i wsparcie procesu zmiany

Obszary zmian

 • tworzenie nowej propozycji wartości
 • doradztwo w zakresie tworzenia hybryd łączących cechy organizacji biznesowych i społecznych
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (marketing, public relations)
 • zarządzanie, procedury organizacyjne
 • innowacje i wykorzystanie nowych technologii

Zobacz aktualne projekty


O mnie

Szymon Surmacz. Specjalista polityki społecznej (IPS UW), animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Ekspert w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technik multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji i redaktor czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, współtwórca i współpracownik studia graficznego Kooperatywa.org, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSourceCreative Commons). Absolwent pierwszej edycji programu „Dwa sektory – jedna wizja” (Szkoła Liderów/ Fundacja PWC)

Specjalizuję się w tworzeniu i rozwijaniu przedsięwzięć, których głównym celem jest tworzenie zmian społecznych, a nie maksymalizacja zysków właścicieli czy udziałowców. Za najlepsze do tego celu uważam metody planowania biznesowego oparte na badaniu potrzeb i zaangażowaniu klientów: customer development, lean startupbusiness model generation. Współpracuję z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi w całej Polsce. Zajmuję się też popularyzacją polskich tradycji spółdzielczych i aktywności społecznej.

W latach 2008-2012 wiceprzewodniczący Rady Programowej Radia Łódź a w latach 2010-2013 członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, aktualnie członek grupy roboczej ds edukacji przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej (funkcje społeczne). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Gospodarki Społecznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej oraz w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor poradników i programów szkoleniowych dla przedsiębiorstw społecznych. Aktywista ruchu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Prezes Stowarzyszenia Wolimierz (woj. dolnoślaskie).


Wydawnictwa i publikacje:

Poradniki

 1. „Jeleń nie Leń, czyli społeczne „Jeleń nie Leń, czyli społeczne startupy w Karkonoszach i na Pogórzu Izerskim” – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 2014
 2. „Mądrość zespołu. Narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej” – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 2013
 3. „Marketing wartości – w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 2013
 4. Współautor: „ETOS, Elementarz Tradycji Organizacji Spółdzielczych” – Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, 2013.
 5. „Cień Ebenezera S – Ekonomia na poziomie lokalnym”„Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny”, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju IM-PULS 2011

Artykuły

 1. Mitologia społeczeństwa obywatelskiego – między społecznikostwem a politycznością w „Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce” red. naukowa Rafał Krenz, Stanisław Mocek, Bohdan Skrzypczak
 2. Jak Cię czują, tak kupują – portal Ekonomia Społeczna
 3. „Neuer Positivismus? Traditionen der Selbstorganisation, Zusammenarbeit und Networking als Chance für die Entwicklung vom polnischen Lande“ (Nowy pozytywizm? Tradycje samoorganizacji, współpraca i sieciowanie szansą dla rozwoju polskiej wsi) – Dorferneuerung International VI/2014
 4. „Trzeci sektor: awangarda czy konserwowanie „systemu”?” – Nowy Obywatel, nr 59
 5. „Garść argumentów za ekonomią społeczną i przedsiębiorczością społeczną” – Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce, nr 3, kwiecień 2011 r.
 6. Stałe rubryki w piśmie „JAK robić biznes społeczny”, nr 1-5, 2011-2013
 7. Od 1999 – artykuły w prasie społecznej, ekologicznej, audycje radiowe o tematyce społeczno-ekologicznej.

CV

Image

logo

Źródło pozytywnych zmian

Powrót do strony głównej